Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা
ক্রমিক নং ভাতা ভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ ব্যাংক হিসাব ইউনিয়ন ওয়াড গ্রাম/মহলস্না সর্বশেষ ভাতা গৃহিত অর্থে বহি নং নং নং গ্রহণের তারিখ পরিমাণ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 1 ফুলি কছিরন মৃত: ছৈয়দ আলী 21/10/1957 55 0 273 142 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 2 আছিয়া মজিরন মৃত: আগর আলী 25/9/1932 80 0 443 143 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 3 শিরিনা করিমন মৃত: আ: বাকিছ 1/1/1943 69 0 628 144 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 4 ফাতেমা ছাবিরন মৃত: মোগল 1/2/1954 58 0 718 145 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 5 নিয়েরী বুচি বেওয়া মৃত: ভাদু 1/7/1950 62 0 272 146 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 6 তছিরন নছিমন মৃত: মফিজ উদ্দিন 18/1/191917 95 0 275 147 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 7 রমিছা বাছিরন মৃত: সৈয়দ আলী 15/7/1950 62 0 652 148 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 8 গোলাপফুল মেন্দি মৃত: জহির 1/8/1932 80 0 442 149 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 9 মমিরন রনি বেগম মৃত: বিরম্ন শেখ 24/1/1954 58 0 444 150 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 10 আঙ্গুরী সালমা মৃত: ছামাদ 16/4/1975 37 0 1717 165 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 11 আবিরন ফেলানী মৃত: বুধু শেখ 3/1/1945 67 0 440 166 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 12 রহিমন ছবিরন মৃত: পচা শেখ 3/8/1947 65 0 1714 167 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 13 বেগম ছালেহা মৃত: দুদু 12/7/1983 29 0 742 168 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 14 হাসনা তোতাভান মৃত: সুলতান 11/5/1962 50 0 1987 169 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 15 বুলি তুরজান মৃত: আবুছামা 10/5/1962 50 0 1711 170 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 16 আনোয়ারা বানি মৃত: ফজল হক 15/3/1962 50 0 1986 171 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 17 বেহুলা সরমলা মৃত: আব্দুল 3/10/1992 20 0 650 172 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 18 হামেদা সফেদা মৃত: আজগর 12/9/1950 62 0 1083 173 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 19 হাওয়া আমেনা মৃত: অছিম উদ্দিন 24/2/1965 47 0 1081 174 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 20 সমতন মৌলি মৃত: আতাপ উদ্দিন 3/3/1937 75 0 1082 175 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 21 মালেঞ্চা ফুলেরা মৃত: মন্টু শেখ 19/3/1978 34 0 1710 176 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 22 বেলে নহিরন মৃত: কোরবান 12/5/1975 37 0 1712 177 নোয়ারপাড়া ১ সোনামুখী 4/7/2012 2700 23 করিমন মেন্দী মৃত: উমর 5/7/1970 42 0 653 178 নোয়ারপাড়া ১ বৌশেরগড় 4/7/2012 2700 24 ধলী বেওয়া মেন্দু বেগম মৃত: বাটালু 23/9/1960 52 0 1086 151 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 25 চন্দ্রভান তছিরন মৃত: আ: জলিল 16/12/1937 75 0 654 152 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 26 তোতা বালিমন মৃত: পাগারম্ন 13/6/1950 62 0 446 153 নোয়ারপাড়া ২ কড়িরতাইর 4/7/2012 2700 27 সাজেদা মমিরন মৃত: সুদু 3/6/1959 53 0 1988 154 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 28 জোমেনা রানী ফেলানী রানী মৃত: মাখন দফাদার 3/1/1937 75 0 276 155 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 29 সুনিতা রওনা মৃত: ফদু 5/7/1960 52 0 656 156 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 30 মতিভান আবিয়া মৃত: জামাতুল্যাহ 3/3/1950 62 0 280 157 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 31 তোতা আয়ভান মৃত: কোমল 1/1/1932 80 0 278 158 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 32 গোলাপফুল নজ্জেতন মৃত: মেছের 17/7/1947 65 0 629 159 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 33 মাজেদা জবেদা মৃত: হানি 5/7/1957 55 0 1085 160 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 34 সন্ধা মরিয়ম মৃত: উদু আকন্দ 7/1/1965 47 0 277 161 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 35 ছালেহা মরিয়ম মৃত: কালু খা 5/7/1965 47 0 448 162 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 36 ছালেহা সখিনা মৃত: মজিবর রহমান 4/2/1955 57 0 447 163 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 37 ছামিরন জামলা মৃত: ওয়াহেদ আলী 10/1/1952 60 0 449 179 নোয়ারপাড়া ২ কড়িরতাইর 4/7/2012 2700 38 আকিমন আমিরন মৃত: ছবর উদ্দিন 7/8/1947 65 0 962 180 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 39 বেলে ময়জান মৃত: কবির উদ্দিন 5/7/1947 65 0 963 181 নোয়ারপাড়া ২ কড়িরতাইর 4/7/2012 2700 40 হাজেরা কাজুলী মৃত: আবদিন 25/3/1957 55 0 961 183 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 41 সখিনা আছিয়া মৃত: ইসমাইল 31/5/1981 31 0 1989 184 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 42 মাছুমা জামিরন মৃত: কামেজ উদ্দিন 3/5/1977 35 0 655 185 নোয়ারপাড়া ২ কড়িরতাইর 4/7/2012 2700 43 সাইবেনী আছিমন মৃত: ওয়াহেজ 3/7/1932 80 0 1721 186 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 44 আমেনা সুন্দরী মৃত: কারু শেখ 11/7/1957 55 0 1719 187 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 45 ফিরোজা আমেনা মৃত: আ: রশিদ 12/12/1968 44 0 1718 188 নোয়ারপাড়া ২ কড়িরতাইর 4/7/2012 2700 46 ফিরোজা দুর্বলা মৃত: কমল 20/8/1952 60 0 1713 189 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 47 জয়গন ছহিরন মৃত: ছক্কা খাঁ 5/7/1927 85 0 1084 190 নোয়ারপাড়া ২ রাজনগর 4/7/2012 2700 48 বেলে জমেলা মৃত: নছরদ্দিন 12/5/1970 42 0 740 191 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 49 অজিমা জবা বেগম মৃত: সিরাজ 3/1/1970 42 0 445 192 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 50 দোলভান আয়তন মৃত: হযরত 8/11/1960 52 0 1715 193 নোয়ারপাড়া ২ উলিয়া 4/7/2012 2700 51 আছিয়া বেওয়া ফাজভান মৃত: আ: রহমান 11/7/1942 70 0 452 1 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 52 জমিলা জহিরন মৃত: মোজা মন্ডল 23/1/1958 54 0 454 2 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 53 নুজজে সেন্দুরী মৃত: মানিক 1/1/1953 49 0 658 3 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 54 কাজুলী জামিনা বেগম মৃত: মদন ঢালী 1/1/1973 39 0 453 4 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 55 খোরশেদা কমিছা মৃত: আ: রহমান 20/10/1956 56 0 450 5 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 56 জীবন নেছা জাহানারা মৃত: জালাল মন্ডল 19/10/1945 67 0 451 6 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 57 মোর্সেদা খোরশেদা মৃত: আজিম উদ্দিন 1/7/1972 40 0 282 7 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 58 আছিরন নৈরেশী মৃত: কালু শেখ 1/1/1961 51 0 630 8 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 59 দুলু বেওয়া জহুরা মৃত: জামাল উদ্দিন 1/6/1973 39 0 284 9 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 60 ডেরম্নমা মাবিনী মৃত: গফুর শেখ 1/1/1955 57 0 281 10 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 61 চিরাতন পাতানী মৃত: ছাদেক আলী 1/6/1937 75 0 285 11 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 62 নরেসি করিমন মৃত: আকালু 8/10/1937 75 0 657 12 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 63 ছাইরন আমিরন মৃত: সুলতান 2/2/1970 42 0 283 13 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 64 আদো বেওয়া তেতি মৃত: বাহাজ উদ্দিন 2/1/1950 62 0 458 14 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 65 বাছি কান্দুরী মৃত: আবুল সামা 18/3/1970 42 0 1088 182 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 66 আলিমন জহিরন মৃত: হাসেন 18/3/1975 37 0 1723 194 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 67 বালি ছয়ফুল মৃত: গেন্দা 15/6/1965 47 0 1089 195 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 68 রোজিনা সাইদন মৃত: চান মিয়া 10/5/1966 46 0 1087 196 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 69 আয়শা ছরভান মৃত: বণিক 11/5/1957 55 0 1724 197 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 70 ফিরোজা ছামিরন মৃত: ফেলু 2/11/1976 36 0 1722 198 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 71 মাহমুদা মমেনা মৃত: কালু খাঁ 2/3/1937 75 0 1716 199 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 72 ফুতি ঘুনচি মৃত: আ: খালেক 15/5/1947 65 0 1720 200 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 73 সুফিয়া কছিমন মৃত: আজিম উদ্দিন 1/1/1984 28 0 659 207 নোয়ারপাড়া ৩ রামভদ্রা 4/7/2012 2700 74 আছিয়া সোনই বিবি মৃত: জিন্নাহ 1/1/1958 54 0 631 15 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 75 ছবুরা আমিরন মৃত: আ: ছাত্তার 12/8/1952 60 0 661 16 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 76 জমিলা গাদুলী মৃত: আ: খালেক 2/3/1942 70 0 1725 17 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 77 ছাহারা ছামিরন মৃত: জহির শেখ 4/5/1957 55 0 1726 18 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 78 নুরজাহান জমিলা মৃত: আ: বারীক 11/3/1932 80 0 1091 19 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 79 ছালেহা আছপন মৃত: মোফাজ্জল 2/7/1942 70 0 660 20 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 80 চিরাতন সুফিয়া মৃত: ঘেরম্ন শেখ 25/10/1947 65 0 1727 21 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 81 নিরমলা ছহিমন মৃত: মিয়ার উদ্দিন 1/7/1965 47 0 1990 22 নোয়ারপাড়া ৪ রায়েরপাড়া 4/7/2012 2700 82 সুফিয়া জহিরন মৃত: কালু শেখ 5/8/1977 35 0 662 23 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 83 রহিমা মর্জিনা মৃত: আ: খালেক 7/3/1955 57 0 455 24 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 84 ছকিনা হাওয়া মৃত: মুনু মন্ডল 5/7/1970 42 0 1728 25 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 85 তারা ভান বেওয়া হাজেরা মৃত: সহিজল 10/11/1964 48 0 290 26 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 86 আছিয়া খতিমন মৃত: আজগর 5/7/1977 42 0 457 27 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 87 ছারভান রহিমা মৃত: শুক্কুর 15/8/1952 60 0 1094 28 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 88 জবিদন কাইলেনী মৃত: ইব্রাহীম 5/5/1957 55 0 1092 29 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 89 আমেনা ফুলেছা মৃত: আ: জববার 19/8/1937 75 0 459 30 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 90 মালঞ্চ আবিয়া মৃত: সোহরাব 11/11/1964 48 0 287 31 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 91 জবা করিতন মৃত: নামদার 11/7/1948 64 0 456 32 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 92 গোলাপফুল আজভান মৃত: মোজ্জামেল 5/7/1970 42 0 1729 33 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 93 সোনাভান আয়ভান মৃত: আ: খালেক 3/4/1947 65 0 965 34 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 94 দিদি ভান কমলা মৃত: মিয়ার উদ্দিন 5/1/1971 41 0 289 35 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 95 ছবুরা আমেনা মৃত: ইদ্রিস আলী 3/6/1954 58 0 966 36 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 96 মজিরন মিলিকজান মৃত: কুববাত 1/4/1937 75 0 1090 37 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 97 কহিনুর কফিরন মৃত: হাছেন আলী 12/4/1970 42 0 1730 210 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 98 চিরাতন জমেলা মৃত: ছাইদুজ্জামান 2/1/1965 47 0 286 215 নোয়ারপাড়া ৪ নতুনপাড়া 4/7/2012 2700 99 ছাহেরা নবিরন মৃত: তোরাপ ফকির 11/11/1959 73 0 295 38 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 100 ছমিরন ছামিরন মৃত: ফজলুল হক 5/7/1970 42 0 664 39 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 101 মরিয়ম করিমন মৃত: রম্নসত্মম আলী 15/6/1970 42 0 1731 40 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 102 বেদেনা কাজুলী মৃত: তারা মন্ডল 5/5/1950 62 0 1737 41 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 103 সাজেদা সমিরন মৃত: আবুল কালাম 2/3/1947 63 0 632 42 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 104 গোলাপী জীবন নেছা মৃত: আবু বক্কর 3/5/1957 55 0 1732 43 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 105 ময়না খাইরম্নন মৃত: মহির উদ্দিন 12/5/1957 55 0 665 44 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 106 গুজরতি ফেলানী মৃত: আবুল আহমদ 7/10/1920 92 0 294 45 নোয়ারপাড়া ৫ নোয়ারপাড়া 4/7/2012 2700 107 রফিরন ভারতী বেগম মৃত: আ: হক কাজী 1/1/1947 65 0 462 46 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 108 আয়শা মনোয়ারা মৃত: ছাকাওয়াত 1/2/1947 65 0 1097 47 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 109 বিলেতন আজিরন মৃত: বাহাজ উদ্দিন 2/7/1955 57 0 461 48 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 110 রোজি সূর্যভান মৃত: আ: রশিদ 15/3/1965 77 0 1096 49 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 111 উরফুল জরিমন মৃত: বদি বেপারী 1/2/1957 55 0 1734 50 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 112 ফেল বেওয়া নুরভান মৃত: ছমেদ আলী 5/3/1977 65 0 463 51 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 113 রেজিয়া আইমন মৃত: তইবর আলী 2/3/1955 77 0 464 52 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 114 খাতিমন রহিতন মৃত: আবু বক্কর 5/7/1975 37 0 663 53 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 115 মরিয়ম বেমোত্তর মৃত: আব্দুল্যাহ 1/1/1972 40 0 460 54 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 116 রমিছা আমেনা মৃত: ভিÿু শেখ 5/7/1962 50 0 1733 55 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 117 আছিয়া আছাভান মৃত: সাহেব আলী 3/6/1957 55 0 1991 56 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 118 খোদেজা ছবিরন মৃত: বাদশা 1/2/1962 50 0 292 57 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 119 গোলাপী মিছিরন মৃত: আফছার 1/1/1948 64 0 295 58 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 120 তফিরন আবিদন মৃত: তরম্ন শেখ 18/3/1975 37 0 293 212 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 121 ছুরতন জবেদা মৃত: মোগল 15/1/1975 37 0 288 214 নোয়ারপাড়া ৫ ব্রমত্তর 4/7/2012 2700 122 খোদেজা আবিদন মৃত: গেন্দা শেখ 7/5/1970 42 0 666 59 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 123 আবিদন আছিয়া মৃত: ইসমাইল 3/3/1950 62 0 1739 60 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 124 আন্জুয়ারা বেলে মৃত: জহুরম্নল হক 20/3/1965 47 0 300 61 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 125 খোদেজা ছৈদন মৃত: আ: রশিদ 8/7/1947 65 0 667 62 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 126 ফজিলা আছিরন মৃত: সাইদালী 1/3/1965 47 0 465 63 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 127 জমিলা গোলাপী মৃত: জামির উদ্দিন 18/6/1970 42 0 299 64 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 128 জহুরান ফৈইমন মৃত: বাদশা মন্ডল 24/7/1950 62 0 1992 65 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 129 রাহেলা শ্যামলাই মৃত: কালু শেখ 6/3/1949 63 0 298 66 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 130 ফেলানী কলিমন মৃত: চটকু শেখ 11/11/1959 53 0 297 67 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 131 ফুলেরা বুলু বেগম মৃত: আ: রেজ্জাক 11/7/1959 53 0 1095 68 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 132 শহিতন মছিরন মৃত: মহেজ শেখ 2/11/1952 60 0 467 69 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 133 আছিয়া ছই বেওয়া মৃত: আকালু মন্ডল 24/9/1925 87 0 633 70 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 134 আছিয়া আহালী মৃত: এনছ আকন্দ 18/12/1944 68 0 1736 71 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 135 আয়শা আমিরন মৃত: নান্দু মন্ডল 11/7/1975 37 0 1738 72 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 136 হাজিরন গোসত্মাহার মৃত: রহিজল 6/10/1967 45 0 296 73 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 137 মজিরন দরদভান মৃত: হোসেন আলী 22/2/1967 45 0 668 74 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 138 খইমন জায়েদা মৃত: বাহাজ উদ্দিন 5/8/1954 58 0 1735 75 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 139 জমিলা খইমন মৃত: রহিজ উদ্দিন 5/8/1970 42 0 1093 76 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 140 হাজেরা বুল বুলি মৃত: জুনজালু 18/4/1952 60 0 964 77 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 141 মনুরা জাইমন মৃত: কাজল 1/1/1945 67 0 466 78 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 142 বিলেতন আবিদন মৃত: আহাদালী 5/1/1955 57 0 469 79 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 143 শাইবালী সাইবানী মৃত: শাহাজ উদ্দিন 9/8/1972 40 0 1098 80 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 144 হরতন মজিরন মৃত: আজম উদ্দিন 2/5/1927 85 0 468 81 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 145 ছরো খাতুন ফেল বেওয়া মৃত: মিদু শেখ 1/10/1969 43 0 463 218 নোয়ারপাড়া ৬ তারতাপাড়া 4/7/2012 2700 146 মেছিরন রম্নপভান মৃত: ভগলু 7/5/1952 60 0 1740 82 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 147 আছিয়া হাজরা মৃত: রশিদ সুতার 5/3/1975 37 0 1101 83 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 148 কেতি রহিমন মৃত: বাক্কী 5/7/1957 55 0 473 84 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 149 জেলাহা জামিরন মৃত: আকালু 1/2/1947 65 0 670 85 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 150 আকিমন জয়গন মৃত: নাজির 3/6/1965 47 0 958 86 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 151 আকলিমা আহালী মৃত: বাহারম্ন 4/5/1975 37 0 669 87 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 152 গোলাতন জমিলে মৃত: রফিকুল 12/9/1980 32 0 671 88 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 153 নবিরন ছবিরন মৃত: ইব্রাহীম 15/5/1960 52 0 959 89 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 154 কহিনুর খোকী মৃত: বাহাজ উদ্দিন 19/11/1964 48 0 303 90 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 155 ছকিনা কাজুলী মৃত: কোববাত আলী 5/2/1940 72 0 472 91 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 156 লিলি জমেলা মৃত: তোরাপ ফকির 11/11/1969 43 0 304 92 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 157 আবিদন জয়মন মৃত: আবেদ আলী 11/5/1947 65 0 1744 93 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 158 রেজিয়া মতভান মৃত: জহির শেখ 15/7/1950 62 0 1742 94 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 159 সুন্দরী ছাক্কি বেগম মৃত: তমছের আলী 19/11/1959 53 0 301 95 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 160 জায়িদা আলিমন মৃত: জবেদ শেখ 18/4/1968 44 0 1099 96 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 161 বেলে দুলভান মৃত: গেন্দা 17/5/1980 32 0 1743 97 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 162 আমেনা কমলা মৃত: নাদের হোসেন 10/11/1947 65 0 305 98 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 163 রাশেদা রাহেলা মৃত: শাহ আলম 3/1/1979 33 0 1993 99 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 164 সুফিয়া সোহাগী মৃত: আ: রেজ্জাক 16/8/1980 32 0 1741 100 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 165 ছাবিয়া জলিতন মৃত: আজগর 3/1/1965 77 0 474 101 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 166 অহিতন সাইবেনী মৃত: নূরল 19/11/1954 58 0 302 102 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 167 বকুল বেগম ছকিনা মৃত: বাছেদ 18/6/1955 57 0 470 103 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 168 ছাহেরা করিমন মৃত: রসুল মাহমুদ 1/2/1973 39 0 1100 164 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 169 ভানী দিলজান মৃত: জরিপ আলী 12/3/1927 45 0 634 202 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 170 খোদেজা আজেদা মৃত: দুদু আকন্দ 20/5/1960 52 0 401 213 নোয়ারপাড়া ৭ কাজলা 4/7/2012 2700 171 বাছিরন করিমন মৃত: আজিজল 20/7/1972 40 0 1103 104 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 172 জমিলে নুরজাহান মৃত: আ: হক 5/7/1960 52 0 307 105 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 173 সীমা জমিলা বেওয়া মৃত: শিক্কু 1/4/1960 52 0 479 106 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 174 জমলা ভানী মৃত: কাইলে 18/8/1970 42 0 673 107 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 175 নূরজাহান রাশেদা মৃত: লোকমান 5/5/1962 50 0 308 108 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 176 সন্ধাফুল মরিয়ম মৃত: জামাল 3/1/1958 54 0 1104 109 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 177 নূরজাহান তয়ভান মৃত: জুববার মন্ডল 20/5/1940 72 0 1745 110 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 178 সুরলী ভানী মৃত: ভিÿু 5/7/1970 42 0 1747 111 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 179 বুলবুলি রহিমা মৃত: হাফিজুর 18/11/1969 43 0 306 112 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 180 রহিতন সখিনা মৃত: মাতাববর 3/3/1970 42 0 478 113 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 181 জুলেহা আফিরন মৃত: রশিদ 21/3/1959 53 0 1749 114 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 182 ফাতেমা তাবরিন মৃত: এফাজ প্রামাণিক 19/7/1947 65 0 309 115 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 183 মর্জিনে শাপলা মৃত: তুলে 25/4/1943 69 0 1748 116 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 184 গাধুলী অছিমন মৃত: মুসা 18/6/1955 57 0 1102 117 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 185 দোলা বেওয়া জমেলা মৃত: ছোবান 10/2/1957 55 0 310 118 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 186 আনারা ছমিরন মৃত: আছর উদ্দিন 15/10/1975 37 0 672 119 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 187 ফিরোজা মালাহা মৃত: আ: ছামাদ 16/2/1971 41 0 635 120 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 188 ফাতেমা তমিরন মৃত: আ: রহিম 3/12/1947 65 0 674 201 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 189 লতিফা আইছন বিবি মৃত: বাহাজ উদ্দিন 23/3/1954 58 0 1745 203 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 190 মুনুরা তুলভান মৃত: জোদ্দার 20/2/1965 47 0 475 204 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 191 ছানোয়ারা দিলজান মৃত: বদু চৌধুরী 12/8/1962 50 0 477 205 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 192 খাইরন জরিমন মৃত: আবুল মন্ডল 1/2/1938 74 0 476 206 নোয়ারপাড়া ৮ কাঠমা 4/7/2012 2700 193 আম্বিয়া হাজরা মৃত: আবেদ আলী 10/11/1940 72 0 482 121 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 194 ছকিনা দিলজান মৃত: জংশের 1/1/1963 49 0 636 122 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 195 আছিয়া হাওয়া মৃত: ছলিমন্ডল 12/3/1965 47 0 481 123 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 196 আজিরন আইজান মৃত: ছইমদ্দিন 15/3/1959 53 0 1750 124 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 197 আছিয়া ছাবিয়া মৃত: ভগলা 11/3/1908 104 0 480 125 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 198 আহাতন হাওসী মৃত: হেলাল 1/1/1937 75 0 312 126 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 199 চিরেতন মইভান মৃত: ছালাম 18/5/1975 37 0 1105 127 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 200 জরিমন তৈমন মৃত: রহান আলী 15/5/1967 45 0 675 128 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 201 বুলি আজিরন মৃত: সিরাজ কামার 11/11/1959 53 0 315 129 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 202 বানেছা নবীরন মৃত: লাল মিয়া 13/8/1967 45 0 1751 130 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 203 সুরতন নুরতন মৃত: বাবু শেখ 25/5/1927 85 0 1752 131 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 204 অবিরন ছাবিদন মৃত: তকের প্রামাণিক 20/6/1970 42 0 676 132 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 205 কইতরী খবিরন মৃত: জুববার শেখ 31/12/1957 55 0 1754 133 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 206 রমিছা জরিমন মৃত: ছাক্কা আকন্দ 1/1/1955 57 0 311 134 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 207 ফতু সোনাভান মৃত: জলু শেখ 7/4/1958 54 0 1107 135 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 208 বুলি জবেদা মৃত: জাহাদ আলী 5/7/1975 37 0 677 136 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 209 উকিলে বাসরজান মৃত: ভিÿু 7/2/1952 60 0 483 137 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 210 আলেকজান রহিতন মৃত: আ: রহমান 23/2/1962 50 0 484 138 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 211 আনোয়ারা ফুরফুরী মৃত: নবাই শেখ 20/9/1952 60 0 324 139 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 212 সুরাতন মেন্দা মৃত: সামছুল 22/12/1947 65 0 960 140 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 213 ফাতেমা রহিমন মৃত: নজির শেখ 1/2/1947 65 0 1105 141 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700 214 গোলাতন ধনী মৃত: সোনামনি 13/3/1967 45 0 1053 208 নোয়ারপাড়া ৯ মাইজবাড়ী 4/7/2012 2700